Sajtóközlemény

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

3791 Sajókeresztúr, Rákóczi u.107.

SIKERESEN ZÁRULT SAJÓKERESZTÚRON “a kulturális és nevelési együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel Sajókeresztúron és térségében” című pályázat

2015. június 30-án zárul Sajókeresztúron a TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0089 azonosító számú, „A kulturális és nevelési együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel Sajókeresztúron és térségében” elnevezésű projekt.

A sajókeresztúri Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2013. évben pályázatot nyújtott be, melyet sikeresen elnyerve 10 hónapon keresztül valósultak meg az intézmény, és annak partnerintézményei között kulturális programok – többek között – témanapok, szakkörök, táborok, kirándulások.

A projekt ideje alatt öt település hat partnerintézménye részvételével különféle szakkörök, vetélkedők, tehetséggondozás, táborok, kirándulások, témanapok résztvevői lehettek az érdeklődő gyerekek.

­   -  Több intézményben zajlott néptánc, helytörténeti, szakkör, valamint matematika tehetséggondozás heti vagy havi gyakorisággal.

­    – Egy alkalommal folklór témanap szervezésére került sor, ahol a karácsonyi (decemberi) időszakot körülvevő hagyományok ápolása volt a cél.

­    – Az egészségnap alkalmával az egészséges életmód és egészségmegőrzés élvezett prioritást, nagy hangsúlyt helyeztünk a testmozgás, és az egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozására. A programot vendégelőadók (Katus Attila világ- és európai aerobik bajnok, életmód tanácsadó és mentőautós bemutató)     meghívásával színesítettük. A témanaphoz kapcsolódóan a pályázati forrásból elkészülhetett „Az egészségügyi kiadvány”.

­    – A Fenntarthatósági témanap keretein belül – többek között – a fenntartható fejlődéssel foglalkoztunk. Előadóink segítéségével a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás problémakörét vizsgáltuk. A szakmai környezetkutató- és környezetvédelmi előadók mellett Szabó Ádám sztárvendéget köszönthettük. A témához kapcsolódó „Fenntarthatósági kiadványt” vihették magukkal a gyerekek.

­    – A szavalóversenyek alkalmával a gyerekek meghatározott témakörökben versenghettek és könyvjutalomban részesültek.

­    – A témahét keretein belül a színjátszó-kulturális tábor résztvevői a színjátszás alapvető ismereteit sajátíthatták el és különféle kulturális programokban vehettek részt. A tábort a projekt záró rendezvénye – műsoros est – a gyerekek által a tábor ideje alatt begyakorolt előadás zárta.

­    – A megszerzett tudást budapesti és főváros közeli (Visegrád, Szentendre) múzeumok látogatásával mélyítettük, kiegészítve egyéb nevezetességek megtekintésével.

Az előadások, szakkörök, táborok, kirándulások, témanapok alkalmával igyekeztünk a mindennapi életben is alkalmazható, a gyermekek érdeklődési körének megfelelő témákat és előadókat választani, hogy az itt megszerzett tudás hasznos és élményekkel teli legyen.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a résztvevő partnerintézményeknek: a szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, a sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskolának, a sajókeresztúri Csoda-Vár Egységes Óvoda és Bölcsödének, a sajóvámosi Arany János Általános Iskolának, a sajóecsegi Napközi Otthonos Óvodának, az arnóti Weörös Sándor Általános Iskolának, a szakmai megvalósítóknak, közreműködőknek és intézményünk fenntartójának – Sajókeresztúr Község Önkormányzatának. Ennek köszönhetően a pályázatban résztvevő több sajókeresztúri és környékbeli gyermek gazdagodhatott tudással, élménnyel és műveltséggel.